Nauka gry na pianinie

Fortepian jest "matką wszystkich instrumentów muzycznych"

a oto dlaczego zasługuje na ten zaszczyt. Jako instrument strunowy posiada 88 klawiszy i ma najszerszy rejestr z wszystkich instrumentów muzycznych. Z tego powodu, kompozytorzy mogą pisać swoje utwory uwzględniając wszelki materiał dotyczący zapisu nutowego bez względu na jego obszerność.

Cel

Gdy nauczymy się czytać nuty na fortepian, można powiedzieć, że możemy nauczyć się czytać nuty dla każdego innego instrumentu muzycznego. Fortepian jest jedynym, który wykorzystuje zarówno klucz wiolinowy i klucz basowy; wszystkie pozostałe instrumenty muzyczne mogą korzystać tylko z jednego lub drugiego. Tak więc, jeśli najpierw nauczenie się grać na pianinie spowoduje łatwość uczenia się innego instrumentu muzycznego, a nawet śpiewu.

Naukowcy również zauważyli, że dzieci, które we wczesnym dzieciństwie rozpoczynają naukę mają duży szacunek do siebie. Chętnie uczestniczą w sporcie i aktywności fizycznej.

Ucząc się gry nie wolno nam zapominać o samodyscyplinie i determinacji, która wymaga praktyki. Rutynę regularnego ćwiczenia wypracowuje się stopniowo, co daje dzieciom wiedzę na temat procesu uczenia się.   Umiejętności te i nawyki dzicko przełoży na inne cele i zadania w szkole.

A CO DO DZIECI?

Rodzice przyprowadzają swoje dzieci, aby wziąć lekcje gry na fortepianie lub z chęci rozwijania swojego talentu śpiewu. Ale niewiele z tych rodziców wie, czy zdaje sobie sprawę jakie korzystać dają dzieciom takie lekcje niezależnie od wieku.I to nie tylko po to, aby zaspokoić pragnienie dziecka i rodzica do samego nauczeniu się grania lub możliwości zabawy w wolnym czasie!

Oto pięć najważniejszych korzyści dla dziecka z nauki gry na instrumencie jak fortepian:

  • Dzieci, które uczestniczą w zajęciach muzycznych i uczą się gry na instrumencie mają większą łatwość w szkole.
  • Dzięki lekcjom muzyki dziecko może rozwijać umiejętności motoryczne.
  • Umiejtność grania daje dziecku satysfakcję i zadowolenie z siebie.
  • W pracy zespołowej muzykujące dzieci wspólnie wypracowują interpretację muzyczną gdzie uczą się pracy zespołowej, poszanowania dla umiejętności innych i wspólnego działania dla osiągnięcia najlepszych wyników.
  • Projekty i plany (koncerty, konkursy) mogą być źródłem inspiracji i motywacji do dalszych działań.

Jakie są korzyści ?

Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy wiemy, że nauka gry na pianinie, ma wiele zalet. Dla wielu ludzi nauka gry to sposób na zwiększenie potencjału umysłowego, poprawę koordynacji, zmniejszenie stresu i poprawianie ogólnej odnowy biologicznej. Faktem jest, że po długim dniu w biurze, gra na fortepianie świetnym sposobem na relaks i wyrażanie emocji.

1) Nauka gry na pianinie pobudza zdolności intelektualne. Jest zabawą i bardzo dobrym "ćwiczenia dla mózgu". Granie przez dwadzieścia minut dziennie może pomóc nam utrzymać dobrą formę intelektualną. Badania wykazały, że granie może również pomóc osobom starszym pozostać aktywnymi fizycznie i ochronić od niektórych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Wykazano również, że nauka gry na pianinie wspomaga rehabilitację fizyczną osób w każdym wieku ..

2) Nauka gry na pianinie wspiera rozwój psychoruchowy. Kto uczy się gry na fortepianie usprawnia ciało, poprawia motorykę (sprawność i niezależność rąk, palców, itp)

3) Pianino stymuluje wzrost rozwoju osobistego. Poprzez grę na instrumencie wzrasta u człowieka duma satysfakcja i zadowolenie z siebie. Następuje wzrost poczucie własnej wartości i pewności siebie.

4) Gra na pianinie może wspierać rozwój kreatywności. Działalność kompozytorska, improwizacyjna czy proste impulsy artystyczne wyzwalają kreatywność i pomysłowość.